Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг.

     Эрчим хүчний сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь ШУТИС-ийн бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуулийн сургалт, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх чиглэл, бодлого, зорилтыг тодорхойлох, түүний явц, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах, гарсан шийдвэрийг үндэслэн удирдлагад чиглэл өгөх мөн ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлд санал оруулах үүрэгтэй.

 • Ерөнхий үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургуулийн хэтийн болон ойрын төлөвийг тодорхойлох,
  • Нийт багш, ажилтан, оюутнуудын баримтлах дотоод дүрэм журмыг хэлэлцэн батлах,
  • ШУТИС-ийн Профессор, дэд профессор цолд нэр дэвшигчийг хэлэлцэх,
  • ШУТИС-ийн хүндэт профессор цолд нэр дэвшигчийг хэлэлцэх,
  • Санхүүгийн жилийн төсвийг батлах
 • Сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургалттай холбоотой бүхий л асуудалд дүгнэлт өгөх,
  • Сургалтын хичээлийн хөтөлбөрүүдэд хяналт тавих,
  • Сургалтын төлөвлөгөөнд хяналт тавих,
  • Шинээр мэргэжил нэхэх, хасах,
 • Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойл,
  • Сургуулийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээт ажлуудад хяналт тавих,
  • Сургуулиас эрхлэн гаргах ном, сурах бичиг, гарын авлагад хяналт тавих,
  • Сургуулийн бүрэлдэхүүний салбар, тэнхим, профессорын баг зэрэг судалгааны бусад нэгжүүдэд хяналт тавих, байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг хэлэлцэж, санал оруулах,
  • Докторантын ажлын хэлэлцүүлэг хийх.

 

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга –Ч.Мангалжалав /Захирал, доктор (Рh.D), профессор/

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга – Б.Бат-Эрдэнэ /ЭНБД, доктор (Рh.D), дэд профессор/

     ГИШҮҮД:

             Дэд захирал, доктор (Рh.D), профессор Д.Өлзий-Орших

             Академич, доктор (Sс.D), профессор С.Батмөнх

             Академич, доктор (Sc.D), профессор Д.Содномдорж

             ЦТС-ийн эрхлэгч, доктор (Рh.D), профессор Ч.Нацагдорж

             ЦИС-ийн эрхлэгч, доктор (Рh.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

             ДИС-ийн эрхлэгч, доктор (Рh.D), дэд профессор Д.Цэрэндолгор

             Доктор (Sс.D), профессор Т.Уранчимэг

             Доктор (Ph.D), профессор Б.Намхайням

             Доктор (Рh.D), дэд профессор Ц.Эрдэнэцэцэг

             Доктор (Рh.D) З.Баттогтох

             Доктор (Ph.D) Б.Пүрэвсүрэн

             Доктор (Рh.D) Бя.Бат-Эрдэнэ

             Доктор (Рh.D) П.Бямбацогт

 

ЭХС-ийн эрдмийн зөвлөлийн 2017-2018 оны хичээлийн жилд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.