Сургалтын лаборатори

Үйлдвэр экологи, Сэргээгдэх эрчим хүчний сургалт судалгааны полигон.