Б.Пүрэвсүрэн

Овог: Баатар

Нэр: Пүрэвсүрэн

Төгссөн сургууль: Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль (МЭИ)

Эрдмийн зэрэг, цол: 2009 онд Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль(МЭИ)-д “Хөгжиж буй цахилгаан дутагдалд цахилгаан системийн динамик тогтворжилтийг сайжруулахад цахилгаан тормослолт ашиглах судалгаа ба удирдлагын алгоритм боловсруулах” сэдвээр техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Дэд профессор.  

Судалгааны ажлын чиглэл:  ЭХС статик ба динамик тогтворжилт

И-мэйл хаяг: purevsb@yahoo.com

БУСАД ЦЭСҮҮД