ЭРЧИМ ХҮЧ & ENGINEERING

“ЭРЧИМ ХҮЧ & ENGINEERING”

СЭТГҮҮЛИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

                       “Эрчим хүч & engineering” сэтгүүл нь 1997 оноос эхлэн  хэвлэгдэж байгаа эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа инженерүүд, мөн энэ чиглэлээр судалгаа хийж буй судлаачдад зориулсан мэргэжлийн сэтгүүл юм. Одоогоор сэтгүүл нь 26 дах жилдээ ЭХЯ, Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниуд, техникийн чиглэлийн сургуулиуд болон эрчим хүчний олон нийтийн байгууллагууд, нийтдээ 60 орчим байгууллагад 900 хувь хэвлэгдэн тараагдаж байна.

         Жилд 12 дугаар хэвлэгддэг бөгөөд дугаар бүртээ “Албан баримт, бичиг, мэдээлэл”, “Салбарын тулгамдсан асуудал, ярилцлага”, “Эдийн засаг, зах зээл, менежмент”, “Шинэ техник, технологи”, “Үйлдвэрлэл туршилт судалгаа”, “Инженерийн үзэл бодол, сонирхолд” зэрэг булантай, нийт 56 нүүртэй өнгөтөөр хэвлэгдэж байна.

 

Хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр, 5 давхарт 510 тоот

Ерөнхий редактор Х.Энхжаргал /99119896/

Сэтгүүлийн ажилтан А.Амарзаяа /80405500/

e-mail: a.amarzaya@gmail.com, enkhjargal@must.edu.mn

 

 

“Эрчим хүч & Engineering” 2022-12(226) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-1(227) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-2(228) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-3(229) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-4(230) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-5(231) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-6(232) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-7(233) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-8(234) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-9(235) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-10(236) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-11(237) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2023-12(238) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2024-1(239) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2024-2(240) сэтгүүлийн агуулга

“Эрчим хүч & Engineering” 2024-3(241) сэтгүүлийн агуулга