Ш.Гантөмөр

Овог: Шагдарсүрэн

Нэр: Гантөмөр

Төгссөн сургууль: ШУТИС

Эрдмийн зэрэг, цол: 2005 онд ШУТИС-д “ЦС-ийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар аргачлал, алгоритм боловсруулах” сэдвээр техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Дэд профессор.

Судалгааны ажлын чиглэл: Цахилгаан системийн тогтсон горим, эрчмийн алдагдал

И-мэйл хаяг: gantumur_s@yahoo.com