Эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгааны

төвийн товч танилцуулга

Төвийн нэр: Эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгааны төв

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

Төвийн захирал: Дарь Содномдорж

Үүсгэн байгуулсан өдөр: 1997 оны 04 сарын 10

ШУТИС-ийн ректорын тушаал: 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн А/162 тоот тушаал

 

Нэг. Төвийн зорилго:

          Зах зээлийн нөхцөлд эрчим хүчний салбарыг хувьчлахтай холбогдуулан эрчим хүчний үнэ, өртөг нэмэгдэж буй өнөө үед эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хувиргалт, дамжуулалт, хувиарлалт ба хэрэглээний бүхий л шат дамжлагуудад түүнийг хэмнэх арга замыг боловсруулах, дэвшилттэй шинэ техник технологи боловсруулах, нэвтрүүлэхэд тус төвийн зорилго оршино.

 

Хоёр. Төвийн судалгааны чиглэл:

Эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар дараах чиглэлүүдээр судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэж байна.

 1. Цахилгаан  эрчим  хүчний  хэмнэлтийн  талаар  төсөл   боловсруулж хэрэгжүүлэх
 2. ЦШС-ний эрчмийн алдагдлын судалгаа, түүнийг тодорхойлох программ боловсруулах
 3. Эрчмийн алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөж хэрэгжүүлэх
 4. 35 кВ-оос дээшхи хүчдэлтэй ЦШС-ний горимын судалгаа
 5. 6-10кВ-ын хуваарилах ЦШС-ний горим, эрчмийн алдагдлын судалгаа
 6. 0.4кВ-ын хуваарилах сүлжээний эрчмийн алдагдлын судалгаа
 7. Цахилгаан  станцуудын  цахилгаан  эрчим  хүчний  өөрийн  өртгийг тодорхойлох
 8. Цахилгаан  станцын дотоод хэрэгцээний  цахилгаан эрчим  хүчний судалгаа, түүнийг багасгах арга зам
 9. Үйлдвэр, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлттэй зарцуулах судалгаа
 10. Үйлдвэрийн нэгж бүтээгдэхүүний   өөрийн өртгийн цахилгаан эрчим хүчний хэсгийг багасгах арга зам
 11. Цахилгаан эрчим хүчний дамжуулалтын өөрийн өртгийн судалгаа
 12. Цахилгаан эрчим хүчийг бага хэрэглэдэг цахилгаан тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээх, нэвтрүүлэх
 13. Цахилгаан   эрчим   хүчний   объектуудын   техникийн   зураг   төсөл боловсруулах
 14. Хөдөө орон нутгийг (аймаг, сум, багийг) цахилгаанжуулах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах
 15. Цахилгаан эрчим хүчний чанарын судалгаа
 16. Эрчим хүч хэмнэлтийн хууль, бодлого боловсруулах
 17. Бага оврын эрчим хүчний эх үүсвэрийг боловсруулах, нэвтрүүлэх
 18. Цахилгаан эрчим хүчний чиглэлээр онолын суурь судалгаа явуулах

Гурав. Төвд явагдах сургалт:

         Тус төв нь цахилгаан систем, шугам сүлжээ ба цахилгаан станцын мэргэжлийн магистр, докторын сургалтыг нэгдсэн журмын дагуу элсэлтэнд хамруулан тусгай төлөвлөгөөний дагуу явуулна. Мөн үйлдвэр, байгууллагын цахилгааны мэргэжлийн мэргэшсэн ба зөвлөх инженерүүдийн сургалт, цахилгааны инженерүүдийн давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх курс зохион байгуулна.

МЭДЭГДЭЛ: ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтнууд, оюутан суралцагчдын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-01-28 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт явагдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-17 00:00:00

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019-10-29 00:00:00

Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2021-09-09 00:00:00

Оюу Толгой ХХК-ийн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-09-23 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2018-09-25 00:00:00

“Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтанд програмчлагдах логик контроллёр (ПЛК) хэрэглэх” сэдэвт хоёрдахь шатны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Нийтэлсэн: 2018-10-28 00:00:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-02-10 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Оройн ангид бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-06 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Эчнээ ангийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-23 00:00:00

Эчнээ сургалтанд элсэлт авна

Нийтэлсэн: 2018-09-12 00:00:00

ИЭК-Монгол ХХК-ийн нэрэмжит "ОЮУТАНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР" 2019-2020

Нийтэлсэн: 2019-09-03 00:00:00

МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН ОНОЛ-ПРАКТИКИЙН XIII ДАХЬ УДААГИЙН СЕМИНАРЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2018-09-09 00:00:00

ШУТИС төгсөгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2018-05-13 00:00:00

“ДУЛААН ТЕХНИК-2018” олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-11-15 00:00:00

“ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ”-ийн Улсын V олимпиад зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2018-03-22 00:00:00

Эрчим Хүчний Сургуулийн доктор, магистр, бакалавр оюутнуудын “УХААЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧ-ОЮУТНЫ ОРОЛЦОО” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын зар

Нийтэлсэн: 2019-02-24 00:00:00

"Эрчим хүчний салбарын хөгжил, шинэ техник технологи, эрчим хүчний хэмнэлт" сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-03-21 00:00:00

“Зөвлөх инженер”-ийн зэрэг горилох сургалтад сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-03-05 00:00:00

Уралын холбооны их сургуулийн доктор (Ph.D) , профессор Аронсон Константин Эрленович лекц уншина.

Нийтэлсэн: 2018-02-26 00:00:00

Эрчим хүчний салбарын тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг олгох, ахиулах, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2018-02-20 00:00:00

МЭИ-сургуулийн магистр, докторын ангид элсэхийг хүсэгчидэд

Нийтэлсэн: 2018-02-19 00:00:00

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2017-12-25 00:00:00

Ахмад багшаар лекц уншуулах тухай

Нийтэлсэн: 2017-11-20 00:00:00

"Био анагаахын хэрэглээнд зориулагдсан цахилгаан соронзон шинж чанар бүхий Роботын хөдөлгөөний удирдлагын систем" сэдэвт сетминарт хүрэлцэн ирэхийг урья.

Нийтэлсэн: 2017-10-26 00:00:00

"БНЧУ-ын их дээд сургуульд суралцах гадаад оюутны чех хэлний бэлтгэлийн тухай" сэдэвт лекц тавигдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2017-10-09 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.