Танилцуулга

    Эрчим хүчний сургуулийн Багшийн хөгжлийн баг

       Багшийн хөгжлийн төв нь Их сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулах, багшийн хөгжлийн үйл явцыг дэмжих чиг үүрэг бүхий үйлчилгээний нэгж юм.

     Төвийн зорилго нь багшийн тогтвортой хөгжлийг хангах, мэдлэг боловсролыг олон улсын төвшинд хүргэх, тасралтгүйгээр бие даан хөгжих нөхцлийг бүрдүүлэх, үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох, гүйцэтгэлийг соёл өндөртэй багшлах залгамж халааг дэмжин чадавхижуулахад оршино. [ШУТИС-ийн Ректорын 2015 оны 10-н сарын 30-ны өдрийн А/238 тушаал]

Ахлагч:

 

Овог нэр: Х.Сарангэрэл 

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор 

И-мэйл хаяг: sarangerel@must.edu.mn

 

 

Гишүүд:

Овог нэр: Д.Даваацэрэн 

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор 

И-мэйл хаяг:  davaa9120@gmail.com

 

 

     Овог нэр: Д.Гандорж

     Албан тушаал: Багш

     Цол зэрэг: Магистр 

     И-мэйл хаяг: d_gandorj@yahoo.com

 

 

 

 

        Овог нэр: Ё.Энх-Амгалан

        Албан тушаал: Багш

        Цол зэрэг: Магистр 

        И-мэйл хаяг: enkhamgalan@must.edu.mn

 

 

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД