>
Танилцуулга

    Эрчим хүчний сургуулийн Багшийн хөгжлийн баг

       Багшийн хөгжлийн төв нь Их сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулах, багшийн хөгжлийн үйл явцыг дэмжих чиг үүрэг бүхий үйлчилгээний нэгж юм.

     Төвийн зорилго нь багшийн тогтвортой хөгжлийг хангах, мэдлэг боловсролыг олон улсын төвшинд хүргэх, тасралтгүйгээр бие даан хөгжих нөхцлийг бүрдүүлэх, үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох, гүйцэтгэлийг соёл өндөртэй багшлах залгамж халааг дэмжин чадавхижуулахад оршино. [ШУТИС-ийн Ректорын 2015 оны 10-н сарын 30-ны өдрийн А/238 тушаал]

Т.Батгэрэл : Эрдэм шинжилгээ, сургалт, ерөнхий зохион байгуулалт

Ж.Нандагсамба: Байгууллага хамтын ажиллагаа

Э. Мөнхтуяа: Нийгмийн асуудал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

Х.Сарангэрэл: Соёл спортын арга хэмжээ

М.Баттулга: Нарийн бичиг, менежер

Чиглэл тус бүрийг багийн гишүүд голлон хариуцах ба бүх үйл ажиллагаанд хамтран оролцоно

Багш хөгжлийн багийн ахлагч:

 

 

Овог нэр: Т.Батгэрэл

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор

И-мэйл хаяг: batgerelt@must.edu.mn

 

 

Багш хөгжлийн багийн гишүүд :

          

Овог нэр: Ж.Нандагсамба

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Магистр

И-мэйл хаяг: namdagsamba@must.edu.mn

 

 

 

Овог нэр: Э. Мөнхтуяа

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор

И-мэйл хаяг: e.munkhtuya@must.edu.mn

 

 

 

 

 

 

Овог нэр: Х.Сарангэрэл

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор, дэд проф

И-мэйл хаяг: sarangerel@must.edu.mn

 

 

 

Овог нэр: М.Баттулга

Албан тушаал: Ахлах багш

Цол зэрэг: Доктор

И-мэйл хаяг: battulga@must.edu.mn