ОЗ-ийн Ажлын төлөвлөгөө

2016-2017 оны хичээлийн жилийн  ажлын тайлан

 1. “Урам бол бурам” цуврал лекц  /2017.02.17/
 2. “Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал”  /2017.03.17-18/
 3. “ШУТИС-ийн XVI их наадам” бэлтгэл   /2017.04.11/
 4. “ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөлийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг”  /2017.04.14/
 5. “Мэргэжлийн хичээлийн олимпиад”   /2017.04.29/
 6. “ЭХС-ийн Хөл бөмбөгийн тэмцээн”  /2017.05.07/
 7. “Үндэсний роботын тэмцээн 2017”   /2017.05.30/
 8.   Таньд туслья аян /2014.08.21-27/
 9. Дотуур байрны бүртгэл /2014.08.23-24/
 10. Номын аян /2016.09.15-19/
 11. “Мэргэжлийн чиг баримжаа” олгох сургалт /2016.09.22/
 12. ЭХС-ийн элсэгчдийн “Танилцах аялал” /2016.09.24/
 13. ЭХС-ийн “Элсэгчдийн 4-н төрөлт тэмцээн” /2016.9.30-10.01/
 14. ЭХС-ийн Танин мэдэхүйн 7 хоног /2016.10.11-10.18/
 15. ЭХС-ийн Намрын Тэргүүн шалгаруулах 4 төрөлт тэмцээн /2016.10.10-10.17/
 16. ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөлийн “Lucky” тэмцээн /2016.10.14/
 17. ЭХС-ийн Оюутны Зөвлөийн спорт өдөрлөг /2016.10.24/
 18. ЭХС-ийн “Урлагийн XVII наадам” /2016.10.26/
 19. ШУТИС-ийн “Элсэгчдийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн”/2016.10.24-29/
 20. Үг үсэглэх буюу Spelling-2016 тэмцээн /2016.11.3 /
 21.  ЦТО-2 мэргэжлийн хичээлийн олимпиад /2016.11.12 /
 22. АХА танин мэдэхүйн тэмцээн /2016.11.29 /
 23. ХДХВ ДОХ-н эсрэг хамтдаа өдөрлөг  /2016.12.01/
 24. Эрчим Хүчний Сургуулийн ‘Шинэ жил’  /2016.12.17/

Төсөв төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа амжилттай зохион байгуулсан.