Гадаад харилцаа, Эрдэм шинжилгээний төв
  • Хойд Хятадын Цахилгаан Эрчим хүчний Их Сургууль
  • Мекару ХХК
  • БНСУ, Технологи хөгжүүлэлт инновацийн төв