2023-2024 оны сургалт, эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөө
ШУТИС-ийн ЭХС-иас 2023-2024 оны хичээлийн жилийн жилийн мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтын төлөвлөгөө
Сургалт, семинарын чиглэл, мэргэжил Хүний тоо Үргэлжлэх хугацаа Хугацаа  Төлбөр, Мян/төг 
1 Анхан шатны төсөвчний  сургалт 30 14 хоног 2023.09.11-2023.09.22 400,000
2 Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерийн эрх олгох сургалт 30 7 хоног 2023.09.25-2023.09.29 700,000
3 Эрчим хүчний салбарын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт 50 21 хоног 2023.10.09-2023.10.27 1,500,000
4 Мэргэшсэн, Зөвлөх инженерийн сунгалт хийлгэх инженерүүдийн тайлан авах 2023.09, 10 сар
2024.03, 04 сар
Мэргэшсэн-300000 Зөвлөх-500000
5 Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерийн эрх олгох сургалт 30 7 хоног 2023.10.30-2023.11.03 700,000
6 "Хяналт удирдлагын систем, SCADA" сэдэвт сургалт 15 7 хоног 2023.10.30-2023.11.03 800,000
7 InTouch программ хангамжийн сургалт 20 7 хоног 2023.11.06-2023.11.10 800’000
8 Байгууллагын  үр ашиг, бүтээмжийн менежмент 20 7 хоног 2023.11.13-2023.11.17 600’000
9 Embedded систем ба хүчний электроник сэдэвт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2023.11.13-2023.11.17 600,000
10 Түгээх сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2023.11.27-2023.12.01 800,000
11 Цахилгаан хангамжийн инженерийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.01.08-2024.01.12 800’000
12 Өндөр хүчдэлийн хэмжилт, туршилт, оношлогоо сэдэвт сургалт 20 7 хоног 2024.01.08-2024.01.12 800’000
13 Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерийн эрх олгох сургалт 30 7 хоног 2024.01.08-2024.01.12 700,000
14 Цахилгаан хангамж, өндөр хүчдэлийн түр сургалт 20 7 хоног 2024.01.15-2024.01.19 800’000
15 Мэргэшсэн, Тэргүүлэх төсөвчний эрх олгох сургалт 25 14 хоног 2024.01.22-2024.02.02 800,000
16 Хөргөлт, конденционерын системийн мэргэжил дээшлүүлэх түр сургалт 25 3 хоног 2024.02.26-2024.02.28 400,000
17 Анхан шатны төсөвчний  сургалт 30 14 хоног 2024.03.04-2024.03.15 400,000
18 Сэргээгдэх эрчим хүчний интеграци (Нар ба Салхи) 30 7 хоног 2024.03.11-2024.03.15 800,000
19 Эрчим хүчний салбарын Зөвлөх инженерийн зэрэг олгох сургалт 40 21 хоног 2024.03.18-2024.04.05 3,000,000
20 Дулаан хангамжийн инженерүүдийн  мэргэжил  дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.03.18-2024.03.22 480,000
21 Дулааны эрчим хүч, дамжуулах шугам сүлжээний зургийн инженер, техникийн ажилчдад зориулсан сургалт 20 7 хоног 2024.03.25-2024.03.29 500,000
22 Цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлын сургалт 20 7 хоног 2024.03.25-2024.03.29 800’000
23 Эх үүсвэр ба дамжуулах сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.01-2024.04.05 800,000
24 ДЦС-ын горим, тооцооны инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 25 7 хоног 2024.04.01-2024.04.05 1,000,000
25 Зуухны горимын инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.01-2024.04.05 800,000
26 ДЦС-ын зуухны оператор (машинч)-ын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.08-2024.04.12 800,000
27 ДЦС-ын турбины оператор (машинч)-ын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.15-2024.04.19 800,000
28 "ДЦС-ын ус бэлтгэл, усны горим" мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.15-2024.04.19 600,000
29 Дулааны процессын хэмжил, хяналт, автоматжуулалтын   инженерүүдийн мэргэжил  дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.04.22-2024.04.26 500,000
30 "Цахилгаан шугам сүлжээний горимын инженерүүдийн сургалт"  25 7 хоног 2024.04.22-2024.04.26 800,000
31 "Программчлагдах логик контроллёр, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт" сэдэвт сургалт 20 7 хоног 2024.04.22-2024.04.26 600,000
32 Эрчим хүчний систем дэх автоматжуулсан системийн хөгжүүлэлт, программчлал сэдэвт сургалт 15 7 хоног 2024.05.06-2024.05.10 600,000
33 Дулааны станцын ашиглалтын инженерүүдийн мэргэжил  дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.05.06-2024.05.10 500,000
34 ДЦС-ын ашиглалтын инженерүүдийн мэргэжил  дээшлүүлэх сургалт 20 7 хоног 2024.05.13-2024.05.17 600,000