Сургалтын алба

Сургалтын алба

    Эрчим хүчний сургуулийн сургалтын алба нь  1997 онд байгуулагдан 2 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж эхэлсэн бөгөөд одоо дэд захирал болон доктор, магистр, бакалавр, эчнээ хөтөлбөрийг  хариуцсан 6 ажилтны бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна. Сургалтын алба нь сургалтын стандарт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, түүний явц биелэлтэнд хяналт тавих, сургалтын процессын хэвийн үйл ажиллагааг хангах,  суралцагч болон салбарын, багш нарын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сургалтын төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх мөн түүнчлэн оюутны сурлагын чанарт дүн шинжилгээ хийх, урамшуулах, төрөөс үзүүлэх зээл тусламж, гадаад дотоодын  тэтгэлэгт хамруулах болон оюутны нийгмийн асуудалтай холбоотой ажлыг хариуцан ажиллаж байна. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалт, чанарын албаны дарга доктор (Рh.D),  дэд профессор Ч.Улам-Оргил

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оюутны бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнууд:

Магистр Б.Энхтуяа

           -Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл

            -Дулааны цахилгаан станц

           -Сэргээгдэх эрчим хүч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр Э.Алтанзул

           -Цахилгаан хангамж

           -Үйлдвэр хотын дулаан хангамж

           -Хөргөлтийн технологи, кондиционерийн систем

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр З.Оюундэлгэр

           -Магистр

           -Доктор

           -Дулааны процессын автоматжуулалт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр Б.Оюунчимэг

         -Цахилгаан системийн автоматжуулалт

         -Цахилгаан электроник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр  О.Дуламсүрэн

         -Эрчим хүчний менежмент

         -Биоинженерчлэл, Биоинженерчлэл 

         -Цахилгааны инженер

         -Цахилгаан систем