>
Сургалтын алба

Сургалтын алба

    Эрчим хүчний сургуулийн сургалтын алба нь  1997 онд байгуулагдан 2 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллаж эхэлсэн бөгөөд одоо дэд захирал болон доктор, магистр, бакалавр, эчнээ хөтөлбөрийг  хариуцсан 6 ажилтны бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна. Сургалтын алба нь сургалтын стандарт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, түүний явц биелэлтэнд хяналт тавих, сургалтын процессын хэвийн үйл ажиллагааг хангах,  суралцагч болон салбарын, багш нарын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сургалтын төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх мөн түүнчлэн оюутны сурлагын чанарт дүн шинжилгээ хийх, урамшуулах, төрөөс үзүүлэх зээл тусламж, гадаад дотоодын  тэтгэлэгт хамруулах болон оюутны нийгмийн асуудалтай холбоотой ажлыг хариуцан ажиллаж байна. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дэд захирал, доктор (Рh.D),  дэд профессор Б.Пүрэвсүрэн

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оюутны бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнууд:

Магистр Д.Оюунсүх

           -Цахилгаан систем

           -Дулааны инженер

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр Ц.Дэлгэрмаа

           -Цахилгаан хангамж

           -Цахилгаан хангамж 2+2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр З.Оюундэлгэр

           -Магистр

           -Доктор

           -Эчнээ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр Ц.Мөнхсайхан

          -Дулааны цахилгаан станц, Дулааны цахилгаан станц 2+2

          -Дулааны процессын автоматжуулалт

          -Үйлдвэрийн экологи

         -Сэргээгдэх эрчим хүч, Сэргээдэх эрчим хүч 2+2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр Б.Оюунчимэг

         -Цахилгаан системийн автоматжуулалт

         -Үйлдвэрийн процессын автоматжуулалт

         -Цахилгаан электроник

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Магистр  О.Дуламсүрэн

         -Эрчим хүчний менежмент

         -Үйлдвэр хотын дулаан хангамж

         -Хөргөлтийн технологи, кондиционерийн систем

         -Биоинженерчлэл, Биоинженерчлэл 2+2