Д.Содномдорж

Овог: Дарь

Нэр: Содномдорж

Төгссөн сургууль: ЗХУ, Уралын политехникийн дээд сургууль  

Эрдмийн зэрэг, цол: 1995 онд ОХУ-ын Новосибирскийн техникийн их сургуульд “Монгол улсын цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох ба бууруулах цогцолбор аргачлал боловсруулах” сэдвээр шинжлэх ухааны  докторын зэрэг хамгаалсан. Профессор. Академич.  

Судалгааны ажлын чиглэл: Цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох математик загвар боловсруулах, -цахилгаан системийн тогтворжилтийн математик загварчлал, -цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт, -цахилгаан системийн горимын оновчлол, -эрчим хүчний аюулгүй байдлын судалгаа, -цахилгаан системийн судалгаанд хүчин зүйлийн шинжлэл, тодорхой бус олонлогийн онолыг хэрэглэх

И-мэйл хаяг: sodnom_d@yahoo.com, sodnomd@must.edu.mn

БУСАД ЦЭСҮҮД