Гадаад харилцаа, Эрдэм шинжилгээний төв

САЛБАРЫН ХАРЪЯАНД АЖИЛЛАДАГ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ:

 1. Дулаан техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн
 2. Дулааны хэрэглээний дэвшилтэт техник, технологийн судалгааны төв
 3. Хөргүүрийн технологийн үйлдвэрлэл, сургалтын төв
 4. Зуухны туршилт судалгааны төв

ГАДААД ХАРИЛЦАА

 1. ОХУ-ын Новосибирскийн Техникийн Их Сургууль
 2. ОХУ-ын Москвагийн Техникийн Их Сургууль
 3. Хойд Хятадын Цахилгаан Эрчим хүчний Их Сургууль
 4. Новокузнецк Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн “Сибэкотехника” нэгдэл
 5. ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Кутателадзейн нэрэмжит Дулаан физикийн хүрээлэн, Хөрс-агрохимийн хүрээлэн
 6. ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Л.А.Мелентьевийн нэрэмжит Эрчим хүчний системийн судалгааны хүрээлэн
 7. ОХУ-ын Ельцины нэрэмжит Уралын Холбооны Их Сургууль
 8. БНХАУ-ын Бээжингийн Шинву Байгаль орчин, эрчим хүчний технологи ХХК
 9. БНХАУ-ын Шинь-Ян хотын ХААМС-н инженерийн сургууль
 10. Японы Мияаконожогийн Технологийн Үндэсний Коллеж
 11. БНХАУ-ын Хөх хотын ХААМС-н инженерийн сургууль
 12. Австрийн Венийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны их сургууль
 13. Германы Дармштадтын Техникийн Их Сургууль
 14. БНХАУ-ын Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Сургууль