СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

Манай салбарын профессор багш нар нь судалгааны төвүүд, сургалтын материаллаг баазаараа дамжуулан оюутнууддаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга барилыг олгож, эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц инженерүүдийг бэлтгэн, мэдлэг-инновацид суурилсан “судалгаа-үйлчилгээ”-г хөгжүүлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна. Тус салбар нь 1 хүрээлэн, 3 эрдэм шинжилгээний төв, 6 мэргэжлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан сургалт явуулж байна.

 

БАКАЛАВР, МАГИСТРЫН СУРГАЛТ

Дулааны цахилгаан станц мэргэжил

“Дулааны цахилгаан станц” мэргэжлийн инженер нь дулааны эрчим хүчний салбарт орчин үеийн бага, дунд, өндөр хүчин чадлын ДЦС-ын болон дулааны станцын үндсэн тоноглол, уурын генератор, уурын ба ус халаагуурын зуух, уурын турбины засвар, угсралт, ашиглалт, тохируулга хийх онолын мэдлэг, дадал чадвартай болж төгсөнө. 

Бакалавр - D07130201
Судлаач магистр - E07130201
Мэргэжлийн магистр -  E07130201

Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж мэргэжил

“Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж” мэргэжлийн инженер нь дулааны эрчим хүчний төхөөрөмжийн ашиглалт, угсралт, засвар, туршилт, тохируулга хийх, дулааны төхөөрөмжийн  ажиллагааны оновчтой горим тогтоох хот, суурин газрын дулаан хамгамжийн систем буюу үйлдвэрийн дулаан хангамж, технологийн төхөөрөмжүүдийн үр ашгийг тооцох дадал чадвартай төгсөнө.

Бакалавр –D07130203
Судлаач магистр - Е07130203
Мэргэжлийн магистр - Е07130203

Дулааны процессын автоматжуулалт мэргэжил

 “Дулааны процессын автоматжуулалт” мэргэжлийн инженер нь ДЦС ба дулааны процессын автоматжуулалтын автоматикийн техник хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ, тохируулга хийх, үйлдвэрийн технологийн процессын автоматжуулалтын хэсэгт удирдлага, зохион байгуулалт, зураг төсөл хийх чадвартай болж төгсөнө.

Бакалавр –D07130205
Судлаач магистр - Е07130205
Мэргэжлийн магистр - Е07130205​

Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем мэргэжил

 “Хөргөлтийн технологи ба Кондиционерийн систем” мэргэжлийн инженер нь хүнсний үйлдвэрүүдийн хөргөх төхөөрөмжүүд, худалдаа нийтийн хоолны зориулалттай хөргөх техник, хөргүүртэй зоорийн системийн горим ажиллагааг удирдах тэдгээрийн ашиглалт, угсралт, тохируулга хийх, нийгэм ахуй үйлчилгээний барилгын кондиционерын системийг ажиллуулах, засварлах, зураг төсөл зохион бүтээх чадвартай болж төгсөнө.

Бакалавр – D07130301
Судлаач магистр - Е07130301
Мэргэжлийн магистр - Е07130301​

Үйлдвэрийн экологи мэргэжил

 “Үйлдвэрийн экологи” мэргэжлийн инженер нь үйлдвэрлэлийн технологийг судалж, үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлд экологийн үнэлгээ өгч, нөлөөллийг бууруулах  арга замыг тодорхойлох мэдлэг чадвартай, цэвэр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд экологийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэх чадамжтай үйлдвэрлэлийн аль ч салбарт хөрвөн ажиллах экологич инженер болж төгсөнө.

Бакалавр – D07120201
Судлаач магистр - Е07130205
Мэргэжлийн магистр - Е07130205​

Сэргээгдэх эрчим хүч мэргэжил

“Сэргээгдэх эрчим хүч” мэргэжлийн инженер нь нар, салхи, усны эрчим хүчийг ашиглан хэрэглэгчдийг хямд эрчим хүчээр найдвартай хангах, техник, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, ашиглах, тэдгээрийн туршилт тохируулга хийх чадвартай болж төгсөнө.   

Бакалавр - D07130101
Судлаач магистр - Е07130101
Мэргэжлийн магистр - Е07130101​

ГАДААДЫН ИХ СУРГУУЛИУДТАЙ ХАМТАРСАН БАКАЛАВР, МАГИСТРЫН СУРГАЛТ

  • ШУТИС - ХХЦЭХИС-тай хамтарсан бакалаврын "Дулааны цахилгаан станц" 2+2 хөтөлбөр, 
  • ШУТИС - ХХЦЭХИС-тай хамтарсан  бакалаврын  "Сэргээгдэх эрчим хүч" 2+2 хөтөлбөр, 
  • Уралын холбооны их сургуультай хамтарсан магистрын "Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж" 1+1 хөтөлбөр

ДОКТОРЫН СУРГАЛТ:

  1. Дулааны цахилгаан станц – F07130201
  2. Дулаан хангамжийн систем – F07130204
  3. Дулааны процессын автоматжуулалт – F07130205
  4. Үйлдвэрийн экологи – F07120201
  5. Сэргээгдэх эрчим хүч – F07130101

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН ГАРЫН АВЛАГА:

Бакалаврын дипломын гарын авлага татах бол ЭНД дарна уу. Мөн дипломны нүүрны загвар татах бол ЭНД дарна уу. 

МЭДЭГДЭЛ: ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтнууд, оюутан суралцагчдын анхааралд

Нийтэлсэн: 2020-01-28 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт явагдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-17 00:00:00

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019-10-29 00:00:00

Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2021-09-09 00:00:00

Оюу Толгой ХХК-ийн дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-09-23 00:00:00

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2018-09-25 00:00:00

“Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтанд програмчлагдах логик контроллёр (ПЛК) хэрэглэх” сэдэвт хоёрдахь шатны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Нийтэлсэн: 2018-10-28 00:00:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2019-02-10 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Оройн ангид бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-06 00:00:00

ЭХС 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Эчнээ ангийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2019-09-23 00:00:00

Эчнээ сургалтанд элсэлт авна

Нийтэлсэн: 2018-09-12 00:00:00

ИЭК-Монгол ХХК-ийн нэрэмжит "ОЮУТАНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР" 2019-2020

Нийтэлсэн: 2019-09-03 00:00:00

МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН ОНОЛ-ПРАКТИКИЙН XIII ДАХЬ УДААГИЙН СЕМИНАРЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2018-09-09 00:00:00

ШУТИС төгсөгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2018-05-13 00:00:00

“ДУЛААН ТЕХНИК-2018” олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-11-15 00:00:00

“ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ”-ийн Улсын V олимпиад зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2018-03-22 00:00:00

Эрчим Хүчний Сургуулийн доктор, магистр, бакалавр оюутнуудын “УХААЛАГ ЭРЧИМ ХҮЧ-ОЮУТНЫ ОРОЛЦОО” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын зар

Нийтэлсэн: 2019-02-24 00:00:00

"Эрчим хүчний салбарын хөгжил, шинэ техник технологи, эрчим хүчний хэмнэлт" сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2018-03-21 00:00:00

“Зөвлөх инженер”-ийн зэрэг горилох сургалтад сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018-03-05 00:00:00

Уралын холбооны их сургуулийн доктор (Ph.D) , профессор Аронсон Константин Эрленович лекц уншина.

Нийтэлсэн: 2018-02-26 00:00:00

Эрчим хүчний салбарын тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний мэргэшлийн зэрэг олгох, ахиулах, сунгах сургалт эхлэх гэж байна.

Нийтэлсэн: 2018-02-20 00:00:00

МЭИ-сургуулийн магистр, докторын ангид элсэхийг хүсэгчидэд

Нийтэлсэн: 2018-02-19 00:00:00

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2017-12-25 00:00:00

Ахмад багшаар лекц уншуулах тухай

Нийтэлсэн: 2017-11-20 00:00:00

"Био анагаахын хэрэглээнд зориулагдсан цахилгаан соронзон шинж чанар бүхий Роботын хөдөлгөөний удирдлагын систем" сэдэвт сетминарт хүрэлцэн ирэхийг урья.

Нийтэлсэн: 2017-10-26 00:00:00

"БНЧУ-ын их дээд сургуульд суралцах гадаад оюутны чех хэлний бэлтгэлийн тухай" сэдэвт лекц тавигдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2017-10-09 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.