Бакалавр, Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Бакалавр, Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Эрчим хүчний сургуульд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт суралцаж байгаа оюутнуудын гүйцэтгэж байгаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэлэлцэх, олон нийтэд сурталчлах, туршлага солилцох зорилготойгоор эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тогтмол зохион байгуулж ирсэн.