Салбарын бүрэлдэхүүн

1.    САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧ, ДОКТОР (Рh.D) М.ГАНХҮЛЭГ

2.    ДОКТОР (Ph.D), ДЭД ПРОФЕССОР, ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН ПРОФ  Х.САРАНГЭРЭЛ

3.    ДОКТОР (Ph.D), ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН ДЭД ПРОФ Э.ЭНХСАЙХАН

4.    ДОКТОР (Ph.D), ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН ДЭД ПРОФ Э.МӨНХТУЯА

5.    АХЛАХ БАГШ, ДОКТОР (Ph.D), Г.МӨНГӨНШАГАЙ

6.    МАГИСТР, БАГШ М.НҮҮДЭЛ

7.    МАГИСТР, БАГШ Л.СҮХ-ЭРДЭНЭ

8.    СУРГАЛТЫН МАСТЕР Ц.ОЧИРБАТ