Баримт бичиг, маягт

Баримт бичиг, маягт

Баримт бичиг буюу баримтжуулалт нь чанарыг эрхэмлэх соёлыг бий болгодог.

  • Үр дүнтэй, үр ашигтай систем, үйл явцыг бий болгоход байгууллагыг чиглүүлэх зорилготой.
  •  Чанартай боловсрол, чанартай үйлчилгээг хүргэхийн тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хамардаг.

Баримт бичгийн гурвалжин:

ШУТИС-ийн баримт бичиг боловсруулалт, бүртгэл хяналтын журамтай энд дарж танилцана уу.

ШУТИС-ийн чанарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүрэм журмууд, чанарын үйл явц, маягтуудын жагсаалттай энд дарж танилцана уу!