Сургалтын лаборатори

ЛАБОРАТОРИЙН БААЗ

Цахилгаан системийн динамик загварчлалын лаборатори /2-515/

Эрчим хүчний системийн компьютерийн лаборатори /2-510/

Цахилгаан техникийн материалын лаборатори /2-514/

Инженерийн дизайны лаборатори /2-514, 2-513, 2-210/

Цахилгаан техникийн онолын лаборатори /2-414/

Цахилгаан машин, цахилгаан дамжлагын лаборатори /2-210/

Цахилгаан станц, дэд станцын тоног төхөөрөмжийн туршилтын лаборатори /2-21/

Хөдөлгүүрийн автомат удирдлагын лаборатори /2-18/

Өндөр хүчдэлийн туршилт тохируулгын лаборатори /2-14/