Оюутны клуб, оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаа

   Шинэ, Сэргээгдэх эрчим хүчний салбараас дараах оюутны клубыг ажиллуулж, оюутан залуучуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. 

Оюутны клуб (холбоос дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу):