Гадаад харилцаа, эрдэм шинжилгээний төв

Салбарын харъяанд ажилладаг эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв

  1. Эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгааны төв

Гадаад харилцаа

1.            Уралын Техникийн Их Сургууль

2.            Новосибирскийн Техникийн Их Сургууль

3.            Москвагийн Эрчим Хүчний Дээд Сургууль

4.            Томскийн Политехникийн Их Сургууль

5.            Красноярскийн Техникийн Их Сургууль

6.            Эрхүүгийн Техникийн Их Сургууль

7.            Дорнод Сибирийн Технологийн Их Сургууль

8.            Өмнөд Уралын Их Сургууль

9.            Харбины Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

10.         Солонгосын Улсаны Их Сургууль

11.         Сингапурын Политехникийн Дээд  Сургууль

12.         Японы Мияконожогийн Үндэсний Технологийн коллеж

13.         Чех Улсын Прагийн Техникийн Их Сургуулийн цахилгаан машин, дамжлагын тэнхим

14.         Германы Дармашдатдын Техникийн Их Сургууль

15.         БНХАУ-ын Хөх хотын Техникийн Их Сургууль

16.         Япон улсын Күшүгийн их сургуулийн цахилгааны салбар

17.         Польш улсын Варшавын Техникийн Их сургуулийн Өндөр хүчдлийн институт зэрэг болно.

            Чех, Швейцари, Грек зэрэг гадаадын их дээд сургуулиас жил бүр магистр, доктор оюутнууд зуны сургалтаар ирж лабораториудад судалгааны ажлаа хийх болон тус багийн Цахилгаан хангамжийн мэргэжлийн баклавр, магистр, доктор оюутнууд  Чех, АНУ, Герман зэрэг орнуудад мөн мэргэжил дээшлүүлэх зуны дадлагад явдаг сайхан уламжлалтай болсон.