ШУТИС-Эрчим хүчний сургуулиас 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө
ganbii

ШУТИС-Эрчим хүчний сургуулиас 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө