ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль болон БНСУ-ын өмнөд бүсийн их сургууль - аж үйлдвэрийн инноваци, технологи хөгжүүлэлтийн төвтэй хамтарсан семинарыг зохион байгуулах гэж байна.
battumur

  2023 оны 11-р сарын 03-ны өдөр ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль болон БНСУ-ын өмнөд бүсийн их сургууль - аж үйлдвэрийн инноваци, технологи хөгжүүлэлтийн төвтэй хамтарсан семинарыг зохион байгуулах гэж байна.

  Энэхүү арга хэмжээний үеэр хоёр байгууллагын цаашдын судалгаа шинжилгээ, хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурна.