ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ, ҮНДЭСНИЙ ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН ХОРОО, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧАНАР - СТАНДАРТ - ХЭМНЭЛТ” СЭДЭВТ ЭССЕ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
ganbii

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ, ҮНДЭСНИЙ ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН ХОРОО,

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧАНАР - СТАНДАРТ - ХЭМНЭЛТ” СЭДЭВТ

ЭССЕ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

 

1. Зорилго: Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг тасралтгүй, аюулгүй, найдвартай хангах зорилтын хүрээнд цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийн явцад эрчим хүчний чанарыг хангах, чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний түвшинд эрчим хүчийг хэмнэх, зүй зохистой хэрэглээг бий болгох дадал, хэвшлийг бий болгоход оршино.

2. Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний сургуулийн магистр, бакалавр оюутнууд.

Удирдамж татаж авах