Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.
ganbii

Монхорус интернэшнл ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын 

залуу боловсон хүчинг дэмжин амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан залууст жил бүр 

уламжлал болгон олгодог тэтгэлгийн 2021-2022 оны хөтөлбөрийг зарлаж байна.