Тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний зэрэг олгох сургалтын бүртгэл явагдаж байна.
ganbii

Тэргүүлэх, мэргэшсэн төсөвчний зэрэг олгох сургалтын бүртгэл явагдаж байна.