С.Мөнхжаргал

ОвогСүхбаатар

НэрМөнхжаргал

Албан тушаал: Цахилгааны инженерийн салбарын ахлах багш

Төгссөн сургууль 1994 онд ШУТИС-ийг “Түлш дамжуулах цехийн ажиллагааг микроконтроллёр ашиглан автоматжуулалт” сэдвээр бакалавр зэргийг хамгаалсан.

Эрдмийн зэрэг, цол1997 онд ШУТИС-ийг Хөрсний хувийн эсэргүүцлийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны магистр зэргийг хамгаалсан.

2004 онд Новосибирскийн Техникийн Их Сургуулийг “Монголын ТЭХС-ийн ачааллын богино хугацааны таамаглалын нейросүлжээний алгоритмын боловсруулалт ба судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор зэргийг хамгаалсан.

Судалгааны ажлын чиглэл:  Эрчим хүчний системийн техникийн тэнцвэржилтийг хангахад гол үүрэгтэй ачааллын богино ба урт хугацааны таамаглалын болон удирдлагын асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нейросүлжээний алгоритмыг ашиглах  

И-мэйл хаяг: munkhjargal0321@gmail.com