Э.Байгаль

ОвогЭрдэнэбат

НэрБайгаль

Албан тушаал: Цахилгааны инженерийн салбарын сургалтын мастер

Төгссөн сургууль 2015 онд ШУТИС-ийг цахилгааны инженерээр бакалавр зэрэг хамгаалсан.

Эрдмийн зэрэг, цол : 2018 онд ШУТИС-ийг Цахилгаан хангамжийн бичил системийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны магистр зэргийг хамгаалсан.

Судалгааны ажлын чиглэл:  Бага чадлын нарны цахилгаан үүсгүүрүүдийг нам хүчдэлийн сүлжээнд холбох үеийн нөлөөллийн судалгаа, сэргээгдэх эрчим хүчний хосолмол систем, цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг хангах судалгаа.

И-мэйл хаяг: baigali@must.edu.mn