Намдагсамба

Овог: Жинчин

Нэр:  Намдагсамба

Төгссөн сургууль: МУТИС

Эрдмийн зэрэг цол: Магистр, ахлах багш

Судалгааны ажлын чиглэл: Төвийн эрчим хүчний системийн өндөр хүчдлийн цахилгаан дамжуулах шугамын чадлын математик загвар

И-мэйл хаяг: namdag@must.edu.com

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД