Бат-Ундрал

Овог: Баасан

Нэр:  Бат-Ундрал

Төгссөн сургууль: МУТИС

Эрдмийн зэрэг цол: Доктор (Ph.D), Ахлах багш

Судалгааны ажлын чиглэл: Методы комплексного исследования нормальными и послеаварийными режимами систем электроснабжения с распределенной генерацией

И-мэйл хаяг: undaahai@yahoo.com

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД