Эрхэмтөр

Овог: Пүрэвжав

Нэр: Эрхэмтөр

Албан тушаал: Цахилгааны инженерийн салбарын ахлах багш

Төгссөн сургууль: ПДСЦахилгааны инженер 1988, Монгол Улс (Бакалавр)

Эрдмийн зэрэг, цол : 1997 онд ПДС-д “ЭХС-ийн 6, 10 кВ-ын сүлжээний чадал энергийн алдагдлын тооцооны алгоритм программ боловсруулах” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

2021 онд ШУТИС-д "Хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлын математик статистик загварууд" гэсэн сэдвээр (Ph.D) техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Судалгааны ажлын чиглэл:  Цахилгаан системийн горим, түүний тогтсон горимын тооцоо, хуваарилах шугам сүлжээний эрчмийн алдагдалын тооцоо, загвар

И-мэйл хаяг: erkhemtur@must.edu.mn