Цогбаяр

 

Овог: Онх

Нэр: Цогбаяр

Албан тушаал: Цахилгааны инженерийн салбарын ахлах багш

Төгссөн сургууль: ШУТИС-ЭХСЦахилгааны инженер, 2004, Монгол Улс (Бакалавр)

Эрдмийн зэрэг, цол : 2007 онд ШУТИС-ЭХС-ийгБагануур-Чойрын салбарын 110, 220 кВ-ын шугам сүлжээний горим, чадал эрчмийн алдагдлын судалгаа сэдвээр  магистрын зэрэг хамгаалсан.

2021 онд ШУТИС-ЭХС-ийг " Цахилгаан шугам сүлжээний цахилгаан энергийн дамжуулалтын оновчлолын математик загварууд сэдвээр (Ph.D) техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Судалгааны ажлын чиглэл:  Цахилгаан системийн тогтворжилт, Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт, горим

И-мэйл хаяг: otsogoo@must.edu.mn