Ш.Даваахүү

Овог: Шаалай

Нэр: Даваахүү

Төгссөн сургууль: Москва хотын УАА-н дээд сургууль  

Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр зэрэгтэй.  

Судалгааны ажлын чиглэл:  Хүний нөөцийн менежмент

И-мэйл хаяг: davaakhuus@yahoo.com

 

 

 

БУСАД ЦЭСҮҮД