Д.Алтанцэцэг

Овог: Далхжав

Нэр: Алтанцэцэг

Төгссөн сургууль: МУТИС  

Эрдмийн зэрэг, цол:  1997 онд МУТИС-д “ДЦС-ын хөдөлмөрийн хөлсний системийг боловсронгуй болгох” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.  

Судалгааны ажлын чиглэл: ЭХ-ний салбарын эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлага, цахилгааны үнэ тарифын зохицуулалт

И-мэйл хаяг: alt67d@yahoo.com

БУСАД ЦЭСҮҮД