Онолын семинарын хуваарь

 Диплом хамгаалалтын хуваарь

Тойм лекцийн хуваарь

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.