Эрчим хүчний сургуульд алсын зайнаас буюу онлайнаар суралцах боломжтой мэргэжлүүд

  • Дулааны процессын автоматжуулалт
  • Цахилгаан системийн автоматжуулалт
  • Цахилгаан хангамж
  • Компьютерийн техник
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
  • Эрчим хүчний менежмент

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.