“Инновацийг баялаг болгох нь” Гарааны бизнесийн сургалт болно.

Нийтэлсэн: 2017-12-05 00:00:00
“Канад улсын дэлхийн их сургуулийн үйлчилгээ” ТББ болон “Олон улс судлал, хамтын ажиллагааны төв”- ийн хамтран хэрэгжүүлдэг “Юнитерра” хөтөлбөрийн хүрээнд “Инновацийг баялаг болгох нь” Гарааны бизнесийн сургалт явагдана.

"ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл"-д Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч байна.

Нийтэлсэн: 2017-12-04 00:00:00
ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хуанлийн дагуу "ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл" 2017 оны 12 сард хэвлэгдэж гарна. Тус дугаарт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч байна.

Эрчим хүчний сургууль Цахилгаан хангамжийн системийн сургалт, судалгааны лабораторийг шинээр нээлээ.

Нийтэлсэн: 2017-11-30 00:00:00
ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургууль 2017 оны 11 сарын 30-ны өдөр сургалт судалгааны чиглэлээр “Цахилгаан хангамжийн системийн лаборатори”-ийн нээлтийн ёслол хийлээ.

Уулзалт-ярилцлага

Нийтэлсэн: 2017-11-30 00:00:00
Уулзалт-ярилцлага Эрчим хүчний зохицуулах хороо, ШУТИС-ЭХС хамтран Монгол улсын эдийн засаг болон эрчим хүчний системийн өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагын талаар "Уулзалт, ярилцлага" хийх гэж байна.

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.